Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2012                      Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ  ΤΟ ΠΑΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΤΖΑΚΙΟΥ
Ο καθαρισμός καμινάδας μπορεί να αποτελεί ένα μικρό έξοδο αλλά είναι αποδεδειγμένα η πιο απαραίτητη εργασία που θα πρέπει να πραγματοποιούμε στο τζάκι μας μια φορά το χρόνο και αυτό γιατί η συντήρηση του, σχετίζεται άμεσα με την ασφάλεια μας, την ασφάλεια του σπιτιού και γενικότερα με την σωστή και αποδοτικότερη λειτουργία του.

Καύση των Ξύλων-Αιθάλη

Ως γνωστόν, από την καύση των ξύλων, εκτός της θερμότητας που εκλύεται, παράγεται και διοξείδιο του άνθρακα (CO2) μαζί με ένα μικρό ποσοστό υδρατμών σε μορφή καπνού.Ο σχηματιζόμενος απο την χημική αυτή αντίδραση καπνός, διαφεύγει στη ατμόσφαιρα δια μέσου της καμινάδας, συσσωρεύοντας με αυτόν τον τρόπο στα εσωτερικά της τοιχώματα αιθάλη ή αλλιώς κρεόζοτο.
Η εναπόθεση της αιθάλης στα τοιχώματα της καμινάδας αλλά και στο θόλο αυτής, είναι μια σταδιακή φυσικοχημική διεργασία-αποτέλεσμα της καύσης των ξύλων- και από άποψη φυσικοχημικών ιδιοτήτων, περιλαμβάνει 3 μορφολογικά, διακριτά μεταξύ τους, στάδια:
  • Το πρώτο στάδιο αποτελεί την γνωστή σε όλους μας "καπνιά" , όπου το κρεόζοτο έχει την μορφή κονιορτομερίδιων σκόνης.
  • Στο δεύτερο στάδιο, το κρεόζοτο αποκτά κοκκιωδή πορώδη μορφή
  • Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο,έχει πραγματοποιηθεί πλήρης κρυσταλλοποίηση της αιθάλης και έχει την εικόνα "μαύρου κατόπτρου-γυαλιού"
Η βαθμιδωτή μετατροπή της αιθάλης είναι μια φυσική διεργασία που οφείλεται στις μεγάλες εναλλαγές της θερμοκρασίας που λαμβάνουν χώρα κατα την καύση των ξύλων και υπο τη μορφή του τρίτου σταδίου είναι εξαιρετικά επικύνδινη για την ασφάλεια μας, καθότι η κρυσταλλοποιημένη αιθάλη είναι εξαιρετικά ευφλεκτη.
Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών 12/11/12